De Ware Tijd

Geen AOW-reparatie voor Surinamers

 

07/12/2015 06:39 – Eric Mahabier

DEN HAAG – De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, ‘wil en kan’ de situatie van het AOW- tekort van Surinamers niet veranderen. “Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ging ervan uit dat elk land van het Koninkrijk zelf verantwoordelijk is voor het eigen sociale zekerheidsstelsel. Dit druist niet in tegen internationale verdragen”, schreef de bewindsman aan de Tweede Kamer op vragen die hierover door Henk Krol van de 50Pluspartij waren gesteld.

Vorige week heeft het parlement een motie verworpen waarin de regering verzocht wordt om alle mensen die vóór 25 november 1975 woonachtig waren binnen het Koninkrijk eenduidig te behandelen en ze een volledige oudedagsvoorziening (AOW) toe te kennen. De motie was ingediend door Krol en Selçuk Öztürk van de tweemansfractie ‘Groep Kuzu/ Öztürk’. Zij kregen slechts steun van de Socialistische Partij, waardoor de motie met grote meerderheid is verworpen. Volgens Asscher mag iedereen in Nederland die niet uitkomt met zijn AOW een beroep doen op andere sociale voorzieningen, zoals de algemene bijstand.

Een aparte regeling voor mensen van Surinaamse komaf zal volgens hem tot ongelijke behandeling ten opzichte van andere mensen met een AOW-tekort leiden. “Dat zijn niet alleen mensen van allochtone herkomst, maar dat kunnen ook autochtone Nederlanders zijn.” Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek genieten 29.470 Surinaamse personen een oudedagsvoorziening (AOW). Van hen ontvangen slechts 2.460 een volledige uitkering. De overige 27.000 ouderen moeten het doen met een ingekorte oudedagsvoorziening. In Suriname wonen er ruim 4.000 personen die een Nederlandse AOW genieten.

Share on Facebook  

Source: De Ware Tijd

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top